Aklama Suçuyla Uluslararası Mücadele

164
0

FATF- Mali Eylem Görev Gücü

1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından FATF- Mali Eylem Görev Gücü’nün, OECD bünyesinde kurulmasıyla uluslararası alanda karaparanın aklanmasına karşı en önemli adım atılmıştır. FATF tarafından 1990 yılında çıkarılan, 1996 yılında gözden geçirilerek yeniden yayınlanan ve 2003 yılında tekrar revize edilen 40 Tavsiye Kararı, karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için yasal, finansal, operasyonel ve uluslararası işbirliği konularında ülkelerce uyulması gereken standartları içermektedir

11 Eylül 2001 tarihinden sonra vizyonuna terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil eden FATF’nin halen 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF’e üye olmuştur.

40+ 9 Tavsiye olarak bilinen FATF Standartları, Mart 2022 Genel Kurulunda, gözden geçirilip, güncellenerek, “Aklama, Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesinde Uluslararası Standartlar” olarak kabul edilmiş ve “THE FATF RECOMMENDATIONS” olarak “40 Tavsiye” olarak yayınlanmıştır. “International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation” Fatf 40 Tavsiye. Şubat 2023 güncellenmiş son hali için…

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

Egmont Grubu

Egmont Group, üye FIU’lar arasında bilgi, birikim ve işbirliği alışverişini kolaylaştırır ve teşvik eden global bir organizasyondur. Egmont Group, üye mali istibarat birimlerine kara para aklama, terörün finansmanı ve öncül suçlarla mücadele etmek için uzmanlık ve finansal istihbaratı güvenli bir şekilde değiş tokuş etme platformu sağlar.

9 Haziran 1995 tarihinde, Brüksel’de 24 ülke ve 8 uluslararası örgütün bir araya gelmesiyle “Egmont Grubu” oluşturulmuştur. Egmont Grubu`nun 1996 yılında Roma`da yaptığı toplantıda kararlaştırılan Egmont Güvenlik Ağı Projesi, 17 Şubat 1997 yılında faaliyete geçirilmiş olup, söz konusu bilgisayar ağına ilk dahil olan ülkeler Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa ve A.B.D.’dir. Kamuya açık olmayıp, sadece ağa dahil olan FIU`larca kullanılabilen güvenlik ağı-Egmont Secure Web, üye olan mali istihbarat birimlerine güvenli bir ağ üzerinden haberleşmelerine imkan tanımaktadır. Ülkemiz üyelik için Şubat 1998’de müracaat etmiş ve Haziran 1998’de üyeliğe kabul edilmiştir. Ülkemizin mali istihbarat birimi olan MASAK, Egmont Güvenlik Ağı’na dahildir.

Viyana Sözleşmesi – Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Viyana Konvansiyonu Türkiye tarafından 20.12.1988 tarihinde imzalanmış ve 22.11.1995 tarih ve 4136 sayılı Kanun ile onaylanarak 25.11.1995 tarih ve 22474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Palermo Konvansiyonu – Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Organize suçlarla mücadelede ilk uluslararası düzenlemedir. 15 Kasım 2000’de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 12-15 Aralık 2000 tarihinde de Palermo’da imzaya açılmıştır. Türkiye sözleşmeyi 30.01.2003 tarih ve 4800 sayılı Kanun ile kabul etmiştir.

Strazbourg Sözleşmesi – Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Strazburg Konvansiyonu, Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanmış ve onaylanması 16 Haziran 2004 tarihli ve 5191 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur.

Varşova Sözleşmesi – Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Ak Sözleşmesi 198)

16 Mayıs 2005 tarihinde imzaya açılmıştır.
Türkiye Sözleşmeyi 28 Mart 2007 tarihinde imzalamıştır.

Avrupa Birliği

a- 91/308/ EEC Sayılı Konsey Direktifi
b- 2001/97 Sayılı Konsey Direktifi
c- 2005/60/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

İlk olarak 1991 yılında 308/EEC numaralı Karapara Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi ile aklama suçu ve önleyici tedbirler Birlik nezdinde kapsamlı olarak düzenlemedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir