SORUMLU TEDARİK ZİNCİR EĞİTİM
Eğitim konuları
Yükümlüler tarafından personele verilecek eğitimler asgari düzeyde aşağıdaki konuları içerir;
a) Kambiyo mevzuatı ve uygulaması,
b) Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölge kavramı ve diğer Uyum Rehberi
kavramları,
c) Sorumlu tedarik zinciri adımları ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
ç) Sorumlu tedarik zinciri ile ilgili mevzuat,
d) Risk alanları,
e) Kurum politikası ve prosedürleri,
f) Borsa düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;
1) Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,
2) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar,
3) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
4) Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
5) Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar,
g) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası
düzenlemeler
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge
md.17