MASAK Düzenlemeler
Kanunlar
>> 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
>> 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu- 54/55- 282
>> 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu- 128
>> 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 1
>> 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun3/4 – 5/6/7 – 15
>> 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun3a/3b – 5
>> 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
>> 4208 Sayılı Kanun (ilk düzenleme)

Yönetmelikler
>> TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik)
>> UYUM YÖNETMELİĞİ (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik)
>> ELEKTRONİK TEBLİGAT USUL ESASLAR (MASAK Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

>>Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
>> Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
>> Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
>> Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Tebliğler
>> Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler (PEPs)– 21 Nolu MASAK Genel Tebliği
>> Uzaktan Kimlik Tespiti – 19 Nolu MASAK Genel Tebliği
>> Şüpheli İşlem Tebliği – 13 Nolu MASAK Genel Tebliği
>> TF Malvarlığı Dondurulması – 12 Nolu MASAK Genel Tebliği
>> Müşterinin Tanınması – 7 Nolu MASAK Genel Tebliği
>> Basitleştirilmiş Tedbirler – 5 Nolu MASAK Genel Tebliği

>> Strateji Belgesi
>> Ulusal Risk Değerlendirilmesi -URD

>> FATF 40 Tavsiye
>> MASAK Website