Uyum programı oluşturacak yükümlüler

100
0

Uyum Yönetmeliği 4. Maddesinde Uyum programı oluşturacak yükümlüler belirtilmiştir. Bunlar;

Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden;
a) Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç),
b) Sermaye piyasası aracı kurumları,
c) Sigorta ve emeklilik şirketleri,
ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (Bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere),
d) Kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler,
e) Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,
f) Portföy yönetim şirketleri,
g) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
ğ) Elektronik para kuruluşları,
h) Ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç),
uyum programı oluşturur. (Uyum Yön. Md 4/1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir