Masak Eğitim Faaliyetleri

176
0

Eğitim politikası

Yükümlüler, kurum politikası kapsamında, eğitim faaliyetlerinin işleyişi, gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, eğitim faaliyetlerine katılacak personelin ve eğiticilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve eğitim yöntemleri gibi hususları içerecek bir eğitim politikası oluştururlar.
Eğitim politikasının amacı, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
Finansal grubun eğitim politikası; asgari olarak finansal grup seviyesinde kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ile grup içi bilgi paylaşımına ilişkin konuları içerecek şekilde hazırlanır ve eğitim konuları bu kapsamda belirlenir. (Uyum Yön. Md21)

Eğitim faaliyetleri

Yükümlüler, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla işletme büyüklüklerine, iş hacimlerine ve değişen koşullara uyumlu olacak şekilde eğitim faaliyetleri yürütmek zorundadır.
Eğitim faaliyetleri uyum görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda yürütülür. Yükümlüler eğitim faaliyetlerini, 23 üncü maddede belirtilen konuları içerecek şekilde ve (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) yıllık eğitim programı dâhilinde yürütürler. Eğitim programı uyum görevlisi tarafından ilgili birimlerin de katılımıyla hazırlanır. Eğitim programının etkin bir şekilde uygulanması uyum görevlisi tarafından gözetilir.
Eğitim faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilgili birimlerin de katılımıyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Yükümlüler, eğitim faaliyetlerinin kurum geneline yayılmasını temin edecek şekilde; seminer ve paneller düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması, eğitim faaliyetlerinde görsel ve işitsel materyallerin kullanılması, internet, intranet veya extranet vb. üzerinden çalışan bilgisayar destekli eğitim programları gibi eğitim yöntemlerinden yararlanırlar. (Uyum Yön. Md22)

Eğitim konuları

Yükümlüler tarafından personele verilecek eğitimler asgari düzeyde;
a) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
b) Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
c) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,
ç) Risk alanları,
d) Kurum politikası ve prosedürleri,
e) Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
1) Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,
2) Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,
3) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
4) Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
5) Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
f) Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler,
konularını içerir. (Uyum Yön. Md23)

Eğitim sonuçlarının bildirimi

Yükümlüler, uyguladıkları eğitim faaliyetlerine ilişkin;
a) Eğitim tarihleri,
b) Eğitim verilen bölge veya iller,
c) Eğitim yöntemi,
ç) Toplam eğitim saati,
d) Eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı,
e) Eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı,
f) Eğitimin içeriği,
g) Eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları,
ile ilgili bilgi ve istatistikleri, takip eden yılın Mart ayının sonuna kadar uyum görevlisi vasıtasıyla Başkanlığa bildirirler. (Uyum Yön. Md24)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir