Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları sektörüne özgü Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri ve MASAK Online Sistemi Güncellendi

262
0

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna istinaden yükümlüler MASAK Başkanlığına şüpheli işlem bildirimlerini göndermekle yükümlü olup; MASAK 13 Sıra No.lu Genel Tebliğinde yükümlüler için genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya MASAK Başkanlığının yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları sektörüne özgü Şüpheli İşlem Bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve Formu, sektör temsilciler ve sektör birliklerinden alınan görüş ve öneriler ile Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanın ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu çerçevesinde güncellenmiştir.

Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberiyle özetle:

– Şüpheli İşlem Bildirim Formu sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlanmış,

– Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri eklenmiş,

– Gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiş,

– Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı kategorileri eklenmiş,

– Şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklenmiş,

– Referans değer tabloları güncellenmiş ve kodlamalar değiştirilmiş,

– Kimlik tespit türü ve İşleme Aracılık Eden Finansal Kuruluş bilgileri bölümleri eklenmiş,

– Yeni şüphe kategorileri eklenerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.

Şüpheli işlem bildirim Rehberi ve Formunun güncellenmesiyle eş anlı olarak; elektronik ortamda bildirime imkân sağlayan MASAK ONLINE 1.0 sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlanarak Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının hizmetine sunulmuştur. MASAK ONLINE 2.0 projesi ile erişim güvenliği artırılmış, esnek ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlanmıştır. Yükümlülerin daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanmış ve sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda; Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları şüpheli işlem bildirimlerini bu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecektir.

https://masak.hmb.gov.tr/duyuru/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-supheli-islem-bildirimi-rehberi-ve-masak-online-sistemi-guncellendi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir