Ulusal Strateji Belgesi

284
0

Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması amacıyla, (2021-2025) dönemi için Ulusal Strateji Belgesi hazırlanmıştır.
Söz konusu strateji belgesi,

 • ülkemizde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi,
 • mali istihbaratın elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin süreçlerin başarısının artırılması ve
 • dolayısıyla suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına ilişkin tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması,
  hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır.
  Strateji Belgesi 17 Temmuz 2021 tarihli, 31544 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca yürürlüğe girmiş olup, Genelge hükmü gereğince belge Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)’nın internet sitesinde yayımlanmıştır. Sekretarya hizmetleri de MASAK tarafından yürütülmektedir.
  Strateji Belgesi,
  – Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları ile Mücadele Tedbirleri
  – Görev ve Sorumluluklar
  – Stratejik Amaçlar ve Hedefler
  – Uygulama
  Bölümlerinden oluşmaktadır.
  Stratejik amaçlarlar için, hedefler belirlenmiş ve belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler de strateji belgesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Uygulama kapsamında, çalışma grupları oluşturulmuştur. Tehdit Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu, Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu gibi. Strateji Belgesi geneli hakkında koordinasyon ve sekretarya MASAK tarafından yapılmakta olup,
Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ile reform önerileri, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı nezdinde oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Hukuk Politikaları Kuruluna raporlanmaktadır.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2022/06/Strateji-Belgesi.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir