Terörizmin Finansmanı

111
0

Ülkemizde terörizmin finansmanı suçu, 6415 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinde düzenlenmiştir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer almakta olan “Terörün Finansmanı Suçu”, uluslararası tanımlamalarda dikkate alınarak, “Terörizmin finansmanı suçu” olarak 6415 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenmiştir.

6415 Sayılı Kanunla, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kanunun 3. maddesinde “Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller”, 4 üncü maddesinde “Terörizmin finansmanı suçu “, düzenlenmiş; 5,6,7 maddelerinde de malvarlığı dondurulmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

6145 Sayılı Kanun’un, 3 üncü maddesinde yer alan “Fon sağlanması veya toplanması yasak fiillerin” gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

https://masak.hmb.gov.tr/terorun-finansmani-niteligi

Terörün Finans Kaynakları

Aidat ve bağışlar
Kar amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması
Örgütsel yayınlardan elde edilen gelirler
Dış destekler
Ticari faaliyetler
Sosyal etkinlikler
Uyuşturucu kaçakçılığı
Fidye alma:
Haraç toplama
Sahtecilik
İnsan kaçakçılığı

https://masak.hmb.gov.tr/terorun-finans-kaynaklari

TF ve Mali Kuruluşların Taşıdığı Riskler

Yükümlülerin terörün finansmanında suiistimal edilmemeleri ve risklerle karşılaşmamaları için aklamanın önlenmesine yönelik tedbirlerin yanı sıra terörün finansmanın önlenmesine yönelik de risk temelli yaklaşımlar” ihdas etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda yükümlülerin özellikle;
• Terörizm konusunda riskli bilinen ülkelerle yapılan mali işlemler,
• Bu ülkelerle bağlantılı müşteri hesapları,
• Kar amacı gütmeyen veya yardım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar,
• Elektronik transferler,
• Konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ayrıca müşterinin tanınması, kayıtların saklanması, şüpheli işlem bildirimi gibi karapara aklama ile mücadelenin temel unsurlarının terörün finansmanıyla mücadele açısından da uygulanması gereklidir.

Başta mali kuruluşlar olmak üzere bütün yükümlüler, nezdinde gerçekleştirilen bir işlemin şüpheli olduğunu değerlendirdiklerinde bu durumu yetkili birim(lere) iletmeleri gerekmektedir.

https://masak.hmb.gov.tr/tf-ve-mali-kuruluslarin-tasidigi-riskler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir