MASAK Ulusal Risk Değerlendirme Raporu

253
0

FATF global standartları gereği, ülkelerin risklerini belirlemeleri, belirlenen riskleri analiz etmeleri, değerlendirmeleri ve bu risklere karşı tedbirler geliştirmeleri gerekmekte olup, bu kapsamda 2022 yılında Ulusal Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve 22 Mart 2023 tarihinde söz konusu rapor kabul edilmiştir. MASAK web sitesinde özet rapor yayımlanmıştır. Bu yazıda ulusal risk değerlendirme raporu kapsamında yer alan başlıklar ele alınmaktadır.

Karapara Aklama Açısından Yer Alan Risk Değerlenmesi

Terörün Finansmanı Risklerin Değerlendirilmesi

Sektörel Kırılganlıklar

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ile İlgili Riskler

Sonuç

URD Ulusal Risk Değerlendirme Raporu, ülkemizin FATF standartlarına uyum düzeyinin geliştirilmesi amacıyla ve Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanmıştır. URD Rapor sonuçlarının, ülkemizin KA/TF ile mücadele uygulamalarının risk temelli bir yaklaşım ile geliştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmiştir. URD sonuçlarının, KA/TF ile mücadelede politika belirlenmesi, denetim programlaması, mali analiz, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde rol alan kurumların yanı sıra, başta yükümlü grupları olmak üzere özel sektör temsilcileri, akademik çevreler ve vatandaşlarımız için yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Özellikle yükümlülük denetim/incelemelerinde denetim elemanları tarafından söz konusu risklere farkındalık sorgulanmaktadır. MASAK tarafından web sitesinde özet rapor yayımlanmış olup, uyum birim personellerinin detaylı incelenmesi faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir