Uyum Görevlisi Değişti, Ne Yapmalıyım

254
0

Uyum Programı Oluşturması Gereken MASAK Yükümlülerinde, uyum görevlisi değişikliğinde aşağıdaki usule uyulması gerekir.

10 Gün İçinde MASAK’a Yazılı Bildirim

Uyum görevlisinin veya yardımcısının bu Yönetmelik ile aranan şartları kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden ayrılması halinde, durum yükümlü tarafından ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde MASAK’a yazılı olarak bildirilir.

30 Gün İçinde Yeni Atama

16 ncı madde hükümlerine göre yeni atama ayrılış tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılır.

10 Gün İçinde Taahhüt Formu MASAK’a Gönderilmesi

Atamaya ilişkin Ek-2’de yer alan taahhüt formu yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren on gün içinde MASAK’A gönderilir.

Örnek

1 Mayıs 2023 te uyum görevlisi ayrılırsa, 11 Mayıs 2023 e kadar durumu MASAK’a yazıyla bildirilmesi gerekir.

1 Mayısta ayrıldığı için 30 gün içinde, yani, 31 Mayıs 2023 e kadar yeni atama yapılması gerekir.

31 Mayısta yeni atama yapılmış ise de; 10 gün içinde, yani en son 10 Haziranda, taahhüt formu MASAK’a gönderilmiş olmalıdır. Hasta sonuna den gelirse, ilk mesai gününe uzar.

Vekalet

Uyum görevlisi yeniden atanana kadar, yerine uyum görevlisi yardımcısı vekalet eder.

Uyum Görevlisi Yardımcısında Durum

Uyum Görevlisi Yardımcı Değişikliğinde de aynı usule uyulur.

Dikkat>>> MASAK Uyum Görevlisi aynı zamanda İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi ise, İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi değişikliklerindeki usullere dikkat ediniz.

Uyum Yönetmelik
Uyum görevlisinin ve uyum görevlisi yardımcısının görevinden ayrılması
MADDE 20 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2)
(1) Uyum görevlisinin veya yardımcısının bu Yönetmelik ile aranan şartları kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden ayrılması halinde, durum yükümlü tarafından ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre yeni atama ayrılış tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılır. Atamaya ilişkin Ek-2’de yer alan taahhüt formu yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa gönderilir.
(2) Uyum görevlisi birinci fıkra kapsamında yeniden atanana kadar, yerine uyum görevlisi yardımcısı vekalet eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir